NEFCO opretter en ny CO2-kreditfond

15.4.2008

Pressemeddelelse, 15.4.2008

Det Nordiske Miljøfinansieringsselskab, NEFCO, grundlægger en ny carbonfond. Fonden muliggør nye investeringer i projekter, som reducerer udslipaf drivhusgasser [CO2] i overensstemmelse med de fleksible mekanismer i Kyoto-protokollen. Den nye carbonfond, NEFCO Carbon Fund (NeCF), retter sig mod investorer, som er forpligtet inden for EU's emissionshandelssystem (EU Emission Trading Scheme). NEFCO administrerer i forvejen carbonfonden, Baltic Sea Region Testing Ground Facility (TGF), hvor de nordiske lande, Tyskland og ni private virksomheder deltager som investorer. 

NeCF-fonden skal finansiere projekter, som opfylder Kyoto-protokollens krav med hensyn til såkaldt Joint Implementation eller Clean Development Mechanism. Dette handler i praksis om energieffektivisering eller satsninger på vedvarende energi. Den nye fond kan også finansiere projekter, som reducerer udslip af drivhusgasser efter udløbet af Kyoto-protokollen i 2013 under forudsætning af, at projekterne opfylder EU's krav til emissionshandel. 

- Den nye NeCF-fond kommer til at bygge på de erfaringer og netværk, som vi har skabt gennem administrationen af TGF-fonden. Vi håber, at NeCF-fonden vil hjælpe nordiske virksomheder og regeringer med at opfylde de emissionsbegrænsninger, som Kyoto-protokollen og dens efterfølgere sætter, siger Magnus Rystedt, administrerende direktør i NEFCO.

NeCF vil primært investere i projekter, som gennemføres i lande, hvor NEFCO tidligere har været aktiv. I praksis handler det først og fremmest om Rusland, Ukraine, Baltikum og Kina. NeCF-fonden kan dog finansiere særlige projekter i andre dele af verden sammen med andre nordiske finansieringsinstitutter. 

NeCF-fondens grundkapital kommer til at ligge på 50 millioner euro. Cirka 70 % af denne grundkapital er allerede sikret takket være den danske virksomhed DONG Energy og NEFCO. Den endelige grundkapital kan dog ligge under eller over dette beløb afhængigt af, hvor mange lande og virksomheder som investerer i fonden. Tegningen af andele i den nye fond fortsætter indtil den 30. juni i år, og indbetalingerne sker inden udgangen af 2009. 
NeCF-fonden skal administreres af NEFCO's personale, men fonden får sin egen bestyrelse og sin egen investeringskomité, som består af repræsentanter for de forskellige investorer. 

- Dette er et initiativ som er iværksat af investorerne, og som vil forene interesserne i den offentlige og den private sektor. Vi vil lægge den største del af fondens virksomhed i investeringer i store og mellemstore projekter, siger Ash Sharma, investeringschef i NEFCO. Sharma kommer til at lede NeCF-fondens fremtidige virksomhed.

Det Nordiske Miljøfinansieringsselskab NEFCO er en international finansieringsinstitution med sæde i Helsingfors. NEFCO blev etableret af de nordiske lande i 1990. NEFCO's primære målsætning er at finansiere omkostningseffektive miljøprojekter i de nordiske nærområder i Rusland, Ukraine, Hviderusland, Estland, Letland og Litauen. Den samlede værdi af de fonde, som NEFCO administrerer, udgør cirka 250 millioner euro.

For mere information:
Ash Sharma, investeringschef, NEFCO, +358 10 6180 644
Lotta Aho, juridisk rådgiver, NEFCO, +358 50 3111 043
Mikael Sjövall, kommunikationschef, NEFCO, +358 50 3535 045